Eget Apotek
Apotek i Sverige
Sverige Telefon:
Internationell telefon:
Din vagn
SEK 0.00

Vad är epilepsi och vad utlöser det? Typer av behandling med mediciner

En del av världens befolkning lider av epilepsi vilken är en sjukdom som orsakar kramper och anfall. Orsaken till diagnosen kan vara olika, vilket du kan lära dig mer om i denna artikel. Vi går även igenom vanliga symtom och läkemedel som används för att behandla tillståndet och vad som kan vara utlösande faktorer i sammanhanget. Läs vidare! 

Vad är det som utlöser epilepsi och vad gör man för att undvika det? 

Vad är epilepsi? Det orsakas av att nervcellerna i hjärnan är överaktiva och tappar kontrollen, vilket då kan utlösa olika typer av anfall. Vissa med kramper som pågår i några minuter och en del som knappt märks av alls. Det finns både svårare fall av epilepsi och mildare varianter. En del individer får bara enstaka epilepsianfall under hela sin livstid medan andra får dem frekvent. 

Personer med till exempel autism eller CP-skada löper större risk att drabbas. För att fastställa sjukdomen måste du genomgå en omfattande undersökning, det räcker inte med självdiagnostisering via exempelvis wiki. Forskning säger att epilepsi och alkohol inte är en bra kombination, det ökar risken för anfall. Stress kan vara en faktor, likaså kraftigt blinkade ljus eller missbruk av tabletter och andra droger.

Vad är det egentligen som utlöser epilepsi - varför får man det? Epilepsi som sjukdomstillstånd och epileptiska anfall är två skilda saker. Den förstnämnda är en sjukdom du föds med, kan vara ärftligt men som ofta växer bort med åren. Den sistnämnda är ett tillstånd som uppstår efter trauma mot hjärnan såsom efter en stroke eller slag mot huvudet, eller en feberkramp vilket sker som en isolerad händelse. Tillståndet orsakar sällan dödsfall om det inte sker en olycka i samband med anfallen. Det är inte ovanligt att man får anfall i sömnen.

Symtom hos vuxna att vara uppmärksam på

Utmärkande symtom hos vuxna för epilepsi sjukdom är att du mår alldeles utmärkt mellan dessa tillfällen och det finns som sagt även olika typer av anfall. Ibland sker det bara partiellt, med ena sidan av kroppen och ibland märker bara du av det. Ett anfall kan också bestå av att personen bara stirrar tomt framför sig.

Under ett kraftigt anfall är det tufft och kan se väldigt läskigt ut för den som bevittnar händelsen. Vad gör man om man hamnar i en sådan situation? Försök inte hålla tillbaka personen utan låta det hela löpa ut av sig självt. Normalt tar det 1-3 minuter men kan dröja upp till 5 minuter. Om det passerar längre tid än så, kontakta akutsjukvården.

Individen som får det epileptiska anfallet kan bli medvetslös under processen. Ofta vaknar man till liv igen när det är över. Men om detta inte sker ska någon kontakta ambulans. Hjärnan kan få bestående skador annars. Efter anfallet är över mår man oftast bra men kan känna sig lite omtöcknad.

Vilka mediciner mot epilepsisymtom finns?

Lyrica är ett av de preparat som används för att hålla epilepsiproblematik i schack. Det är en epilepsi medicin som även skrivs ut av läkare för ångest och neuropatisk smärta. Har du recept på Lyricakapslar kan du köpa hem dem via en smidig webbshop eller på vanliga apotek. Andra vanliga läkemedel mot epilepsi inkluderar valproinsyra (Depakene), lamotrigin (Lamictal) och topiramat (Topamax).

Epilepsi hos barn - när framträder symtomen?

Epilepsianfall hos barn kallas även för juvenil myoklon vilket är vanlig hos spädbarn under första levnadsåret. Barn kan drabbas av tillfälliga enstaka epilepsianfall utan att ha sjukdomen men efter 2-3 stycken tillfällen brukar man börja med testerna för att avgöra vad det beror på och undersöka sjukdomsbilden. Efter 6 års ålder är det vanligare att symtomen börjar framträda och utvecklas.

Epilepsi behandling och olika metoder

Det finns olika mediciner och behandling för epilepsi. I extrema fall kan man göra en operation för att lindra besvären, men vanligare är att man testar en teknik som ger elektroimpulser på en halsnerv. Just nu sker också mycket forskningsstudier kring cannabis och dess positiva effekter på epilepsi, och det finns redan en del sådana preparat utomlands och i USA till exempel.

Att leva med denna sjukdom - saker du ska tänka på

Att leva med epilepsi kan vara oroande och nervöst. Man kan lätt få en depression och skapa restriktioner för sig själv i livet av rädsla att något ska hända framför folk eller på ett sätt så att du far illa. Men du måste leva livet ändå så gott du kan och inte sluta med aktiviteter du tycker om. Det är essentiellt för din totala hälsa och stressnivå.

Men några ting du måste ha i åtanke när du lever med epilepsi är att bilkörning inte är tillåtet tidigare än 1 år efter ditt senaste anfall. Att köra bil kan vara farligt för dig själv och andra människor i det här läget. Ett kostråd som ges till epilepsipatienter är att äta en ketogenkost, vilket innebär frukt och grönt, inga kolhydrater och mycket fett.

Mitt konto