Eget Apotek
Apotek i Sverige
Sverige Telefon:
Internationell telefon:
Din vagn
SEK 0.00

Nexium (esomeprazol)

4.4

Beställ Nexium receptfritt i apoteket online – bli fri från magsår, halsbränna och sura uppstötningar.

Vid det här laget har du säkert provat allt mot dina magbesvär. Men hjälper inte längre kaliumvätekarbonat, kombucha och mild kost så måste verklig behandling till - medicin en som dämpar bildandet av magsyra.

Nexium är till just för detta, och är hjälpen för den som lidit tillräckligt av överflödig magsyra och vill bota eller förebygga magsår.

Nexium Generisk:

  • 20mg
  • 40mg
Paket Per piller Pris Besparingar
30 piller + 2 Bonus piller SEK 10.74
SEK 322.20
Köpa
60 piller + 4 Bonus piller SEK 6.72
SEK 403.42
SEK 240.98 Köpa
90 piller + 6 Bonus piller SEK 5.83
SEK 525.04
SEK 441.56 Köpa
120 piller + 8 Bonus piller SEK 5.14
SEK 617.04
SEK 671.76 Köpa
180 piller + 10 Bonus piller SEK 4.65
SEK 836.57
SEK 1,096.63 Köpa
Paket Per piller Pris Besparingar
30 piller + 2 Bonus piller SEK 13.25
SEK 397.51
Köpa
60 piller + 4 Bonus piller SEK 7.91
SEK 474.59
SEK 320.43 Köpa
90 piller + 6 Bonus piller SEK 6.92
SEK 622.95
SEK 569.58 Köpa
120 piller + 8 Bonus piller SEK 5.93
SEK 711.94
SEK 878.10 Köpa
180 piller + 10 Bonus piller SEK 5.44
SEK 978.92
SEK 1,406.14 Köpa

Använd Nexium receptfritt mot sur mage

Preparatet fungerar väl för bland annat dig som drabbats av magsår pga. bakterien heliobacter pylori eller av NSAID-läkemedel, eller dig som drabbats av GERD (dvs. gastroesofageal reflux – sura uppstötningar och irritation i matstrupen). Det fungerar även som långtidsbehandling i syfte att förebygga ny blödning efter en intravenös Nexiumbehandling.

Nexium bidrar alltså till en sundare syrabalans i magen och förebygger nya angrepp mot magsäcken. Så din mage hänger med även under hektiska vardagar och ger dig en magkänsla att trivas med.

Lägre pris på esomeprazol 40 mg, och kvick leverans

Vi erbjuder en generisk variant av Nexium, med esomeprazol 10, 20 och 40 mg, till ett pris som knappast lämnar någon sur eftersmak... Vårt apotek på nätet har står nämligen för riktigt billig men ändå effektiv medicin. Välkommen att shoppa dig frisk!

Lågt pris per dos och parti, då vi helt håller apoteket på webben – håller oss alltså varken med fysiska butiker eller butikspersonal utan arbetar helt digitalt, med moderna IT-stöd för smidig drift och god kundupplevelse. För dig innebär det säker betalning och tillförlitlig kryptering.

Det mest fysiska i verksamheten är leveranserna – vi förser kvickt och lätt hela nationen med helande, förebyggande och stärkande medikament.

Vad är Nexium?

Nexium är en protonpumpshämmare (PPI) – en medicin vars aktiva ämne esomeprazol som hämmar utsöndringen av saltsyra. Denna syra bildas i magens protonpumpar – särskilda celler i magen som tillverkar syran som behövs till vardags, för att smälta vår mat. Stress eller särskilda bakterier kan dock få syraproduktionen att löpa amok.

Esomeprazols verkan mot magsyra har testats i flera sammanhang och resultatet från ett av dessa test publicerades 1:a april 2002 Annals of Pharmacotherapy.

Ett av de slående resultaten var att man åtta veckor in i en behandling av ovan nämnda bakterie, och i kombination med lämplig antibiotika, uppnådde en 93,7-procentig läkning av magsår och utraderande av 89,7 procent av bakterierna. Man såg också att få biverkningar följde på användandet och därutöver att det gick att använda över en längre period utan problem (hög s.k. toleransnivå).

Kort sagt är Nexium effektivt, och tillgängligt här och just nu – beställer du idag så kan du komma igång med kurerandet av sura magen inom fåtalet dagar.

Ultimat resultat med korrekt Nexiumdos

Innan du sätter igång med dosering så läs bifogade instruktioner noggrant. Och har du planerat behandlingen tillsammans med läkare så följ primärt den dosering läkare ordinerat.

Hur länge kan man äta preparatet? För flertalet patienter gäller en behandlingskur på en vecka upp till tio dagar för att få bukt med magsyrenivån, och beroende på hur långt besvären utvecklats. Magsårsbotande kan behöva mer tid. Hur snabbt verkar det? Normalt inom nämnda behandlingsperioder, men individuella skillnader kan spela in.

  • Vid halsbrännebesvär brukar inledningsvis en tablett om dagen á 40 mg under fyra veckor höra till gängse upplägg. När matstrupen läkt så minskar man till 20 mg en gång om dagen.
  • Mot magsår pga. helicobacter pylori-bakterie och förebyggande av nytt magsår, är en tablett om 20 mg två gånger dagligen under en vecka, jämte läkarordinerad antibiotika.
  • Magsår pga. NSAID-mediciner motas normalt med ett piller per dag á 20 mg.

Vi förser dig med en förträfflig produkt, och den hjälper dig bäst när du i samråd med läkare diskuterar er fram till ett upplägg och vettig ingångsnivå.

Beakta innan du tar en tablett

Denna produkt kan användas av vuxna och ungdomar från tolv år och uppåt. Ska dock inte nyttjas av den som är allergisk mot esomeprazol eller annat av läkemedlets innehåll, eller övriga protonhämmare, eller av den sen som medicinerar med nelfinavir (mot HIV).

Den måste tas minst en timme före mat, inte med mat, med ett fullt glas vatten. Den är inte känd för någon oönskad effekt tillsammans med alkohol. Med andra ord hindrar inget dig från att leva gott samtidigt du hanterar magbesväret.

Skulle du däremot plötsligt börja minska i vikt, kräkas eller får svart avföring så ska du sluta med att använda Nexium. Och får du hudutslag så stäm av med din läkare – kan bli nödvändigt att växla till annan behandling. Väsande andning, svullnader i ansikte och kropp, rodnad och blåsor i huden samt mörk urin innebär att du omedelbart ska avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Vanliga och mindre vanliga biverkningar

Likt många andra medicinska preparat kan biverkningar följa även med detta. Så även om du receptfritt kan självbehandla dig mot sur mage och magsår så rekommenderar vi alltid att först höra med någon medicinkunnig – antingen denne är läkare eller farmakolog.

Detta gäller i synnerhet ifall du tar andra medicinska preparat samtidigt med att du avser att benyttja dig av Nexium, för att undvika ämnena bildar osunda kombinationer, eller släcker ut varandras effekt. Är ju meningen att du ska ta med dig alla fördelarna och minimalt med nackdelarna av ditt samlade hälsoarbete.

Generellt hör biverkningar som huvudvärk och illamående till de vanligaste, medan sömnstörningar, svindel och klåda förekommer hos färre än 1/100 personer. Det finns sällsynta fall av bland annat smakförändringar, andnöd och håravfall.

I bipacksedeln redovisas alla kända biverkningar, och tydliga instruktioner om hur du använder denna utmärkta produkt, för maximal effekt med minimal bieffekt. Så du utan sura efterspel får magen i balans och tillvaron i harmoni.

Gör inte naturen sur - återvinn ditt medicinska svinn

Undvik kemiska cocktails i naturen – återvinn dina utgångna och överflödiga medicinska preparat på rätt sätt, genom att ta dem till något apotek i din närhet.

Mitt konto