Eget Apotek
Apotek i Sverige
Sverige Telefon:
Internationell telefon:
Din vagn
SEK 0.00

Integritetspolicy

Det är av yttersta vikt att spekulanterna känner att deras integritet respekteras, speciellt när det kommer till verksamhetstiden som vi bedriver. Alla våra spekulanter ska känna att deras upplysningar ligger tryggt förvarade och behandlas på ett aktsamt och ansvarsfullt sätt utan några undantag. Vi anser också att transparens är av yttersta vikt för att erbjuda våra avnämnare ett dokument som förklara hur just deras persondata behandlas för att på så sätt öka vår pålitlighet ännu mer. I följande integrationspolicy så förklara vi hur vi behandlar dina persondata, vilka av dessa vi sparar, vem och vilka som har tillgång till just dessa därtill även hur vi implementerat dessa data inom vår karakteristiska verksamhet.

Behandling av persondata

Den data som vi behandlar är din artegen personinformation så som adress, telefonnummer, e-post och dylikt. Vi behandlar även dina betalningsuppgifter som du lämnat vid betalningen av dina fabria. Vidare så samlar vi även in data om just vilka fabrikater du inhandlat, dina köp utifrån en specifik tidsperiod, information om vilken typ av enhet som du gjorde beställningen ifrån men även den geografiska plats du befann dig på vid dina beställningar. Under vissa omständigheter så kan det hända att vi även behåller data som rör din användarinformation så som inloggningsnamn och lösenord när dessa tillämpats för inloggning på vår webbplats.

När behandlar ni datan?

Dessa kommer att behandlas omgående när du faktiskt lämnar över dessa vidare till oss. Oftast görs detta i samband med att du registrerar dig som ny reflektant hos oss, vid kontakt med vår support plus även när du inhandlar varor utan att för den skull registrerar dig som shoppare. Vi förbehåller oss rätten att även samla in data genom webbläsarens kakor. Upplysningarna kommer att behandlas vid olika inköp, när du aktivt använde dig av några av de tjänsterna som vi tillhandahåller, när du blir en registrerad medlem, när du kommer i kontakt med vår kundsupport, vid kontroll av att vår apoteket följer de olika lagstiftningarna, vid genereringen av tjänster till webbplatser men också för att tillförsäkra att vi håller en god informationssäkerhet.

Till vad exakt används min data?

Enligt lag så är det endast tillåtet att spara & behandla olika individers personliga information om det existerar en rättsligt grund för just detta ändamål. Den nya lagen som skyddar din integritet från orättmätig användning benämns för GDPR och hjälper konsumenter att skydda sig på ett effektivt sätt. Premissen för att lagra konsumenternas information innebär att verksamheten måste kunna påvisa klart och tydligt att insamling av data är viktig för verksamhetens välfungerande. Vidare så måste det alltid ske i samråd och enighet med en avnämnarens samtycke och får således aldrig nyttjas om just avnämnaren gett sin tillåtelse för det.

Just persondata gör väldigt mycket nytta i verksamheten eftersom de identifiera dig som person vilket gör att får en bild av vem det är som handlar och på det sättet får möjligheten att även kunna levererar dina fabrikationer till din adress. Vi måste även använda dina personliga upplysningar för att kunna genomföra betalningar för dina beställningar och ordar. Självaste vitsen med behandlingen av en personlig data handlar i det hela om att underlätta köparens handlande på webbplatsen, möjliggöra en snabb leverans och underlätta behandlingen av potentiella reklamationen inklusive returer av varor. Vi måste även ha dina data för att överhuvudtaget kunna godkänna ditt inköp. Om vi inte kan godkänna allena köpet så kan du heller inte ingå avtal med oss vilket betyder att du inte kan göra några köp överhuvudtaget på just vår webbplats.

När det kommer till ämnet informationssäkerhet så använder vid konsumentens direktiv för att borga för att vår verksamhet uppfyller en tillräcklig stor grad av säkerhet som garanterar att klientens notiser inte kommer i obehöriga händer. Genom att behandla de olika upplysningarna så kan vi enklare göra oss mer diskret uppmärksamma på om det finns potentiella briser inom just vårt databas som behöver omgående lösas. På det sättet så kan vi även förhindra och upptäcka olika former av bedrägerier, olika former av intrång, försök till spridning av virus men även injicering av skadlig kod som ämnar äventyra systemets säkerhet.

Hur lång tid sparar ni min data?

Din personliga information kommer att sparas i våra interna kedja så långe som vi anser att vi behöver ha tillgång till de. I de flesta fall så handlar det om transaktionerna som behandlas inom beställningssystemet dvs. från att du initierar köpet eftersom detta är nödvändiga på grund av olika lagstadgade skälen och riktlinjer. I standard fall så kommer datan att sparas längst i ett helt kalenderår, men dock kan detta ändras med reservation. Tiden som angivelserna sparas avgörs framförallt om olika former av kontraktsmässiga krav eftersom vi är tvungna att uppfylla vissa krav som till exempel vid bokföring och insyn av myndigheter.

Vem har valid åtkomst egentligen?

Du kan vara säker på att just din information är helt skyddad i våra databaser. I vissa specificerade fall så kan dina insamlade rapporter lämnas ut till en godkänd tredje part om så skulle krävas p.g.a. av olika juridiska, men även p.g.a. av tekniska olika former av organisatoriska skäl. Vi gör detta för att vi ska kunna garantera integriteten, säkerheten och aktsamheten. Exempelvis så kan det handla om olika myndighetsinstanser som vi måste lämna ut dessa till enligt rådande lagar. Viktigt att poängtera dock är att just myndighets instansen i fråga har specifik önskar och efterfrågat dina olika faktamängder. Om denna premiss inte uppfylls ås kommer vi heller inte dela dessa angivelser med just den berörda myndighetsinstansen. Om du har lämnat samtycke att delge din info till olika externa aktörer så kan även de komma att ta del av just dina karakteristiska noteringar.

Hur skyddas och lagras informationen?

Datan skyddas genom att rörelsen håller en överlag hög nivå av informationssäkerhet som säkerställer en säker och varsam hantering av utsagan. Detta är helt avgörande när det faktiskt kommer till punkten att hålla beställarens data välskyddad. Verksamheten utför olika regelbundna former av kontroller där vi kritiskt utvärdera våra olika segment för att kunna borga för att dessa inte kan nås av externa och obehöriga parter dessutom även för att kunna trygga att just dina utsagor finns lagrade säkert och utan obehörig access. Vi jobbar hårt med att förebygga och upptäcka olika typer av obehöriga försök till åtkomst av våra företags databaser. Vi säkerställer även att klientens integritet alltid hanteras helt i enighet med den policy och de olika typer av riktlinjer som vi satt upp gällande just detta ändamål.

Vilka rättigheter har konsumenterna?

Du har som intressant har rättighet att under alla givna tider få ett registerutdrag gällande vad vi har lagrat för typ av data för just dig som individ. Detta kan du göra enkelt genom att ta kontakt med supporttjänst och meddela oss vilken typ av information du önskar få ut. Vi gör värt bästa att möta dina detaljerade önskningar och begär men i några fall så kan det ibland ta tid innan du får möjligheten att ta del av registerutdraget som rör just din personlighets profil och dess associerade data med den. Dock så brukar det inte dröja mer än en månad förutsatt att inga inplanerade långhelger finns i almanackan som fördröjer det hela.

Vi ansvarar helt för valideringen och garanterar att du alltid har rätten att kunna komplettera inklusive redigera de olika direktiven som redan finns lagrade för att garantera att dessa fortfarande är valida. Om vi skulle sakna någon form av uppgift så har du alltid möjligheten att komplettera dessa vid vilken given tidpunkt i efterhand.

Med tanke på att just din data kräver lagring i en databas så har du även all rätt att begära ut dessa och även få de borttagna från databaserna när vi inte längre behöver just dina särskilda informationssamlingar. Du kan göra detta genom att helt enkelt ta bort samtycket för att lagra dessa i vår databas, att det inte råder en laglig skyldighet för just vår rörelse att spara dina informationssamlingar inklusive det faktum att du helt enkelt motsätter dig att vår verksamhet fortsätter att lagra och behandla dessa.

Det finns även möjlighet att göra specificerade invändningar när det kommer till behandlingen av just din unika informationssamling, när dessa planeras att tillämpas av olika former av intresseskäl. För att du ska kunna göra just detta så måste du specificera ordagrant vilken form av behandling du just invänder dig mot. Om vi kommer fram till att personifierade intresseavvägningen som tillämpas väger faktiskt tyngre så förbehåller vi os rätten att fortsätta lagra och behandla dina personalia. Å andra sidan, om vi anser att just dina invändningar väger över till din fördel så förbehåller vi oss även rätt där att kunna radera dessa omgående utan förbehåll från vår databas.

När det gäller kakor i webbläsaren så tillämpas dessa under hela din session. Vi gör det för att kunna erbjuda en kvalitetssäkrad upplevelse utan några onödiga distraktioner och problem inklusive möjligheten att göra det enkelt för individen att använda våra olika former av kvalitetssäkrade tjänster. Kakorna innebära dock att vi sparar en liten textfil på din specifika enhet som du för tillfället använder dig av för att navigera på vår webbplats.

Mitt konto